Ganzirri, il Peloro e lo Stretto di Messina
Il sito della riviera Nord di Messina, da Paradiso a Rodia

Ganzirri, Torre Faro, Capo Peloro: splendide località turistiche situate nella cuspide nord-orientale della Sicilia, dove sembra lentamente riemergere dalle acque la lunga catena appenninica. E’ un luogo di grande fascino, sempre immerso in una straordinaria luce. Confusa fra terra e acque, con i singolari laghetti di Ganzirri, la sua estremità individua la linea di demarcazione fra Tirreno e Ionio, vicinissima alla costa calabra e caratterizzata dall’alto metallico traliccio, entrato a far parte del paesaggio. Due litorali ne definiscono i margini, il primo sulle rive dello Stretto dove si allunga l’abitato di Messina, l’altro, a nord, presenta le spiagge più densamente popolate d’estate. Sui colli, vecchi casali conservano talvolta inimmaginati tesori d’arte.

Soprannomi tipici di Ganzirri
Articolo pubblicato online il 5 agosto 2007
Ultima modifica il 29 gennaio 2013
Stampare logo imprimer
Diminuire la taglia dei caratteri
Aumentare la taglia dei caratteri

Bruciacase, Barile, Murino, Para para, Funcitta, Cunigghiu,
Giallinedda, Pidazzi, Sciallottu, Sciaveri, U giaddinaru,
A ciaunedda, U mignuni, U iudici,
Pippinu u tunnu, A nipò, I vannelli, I tarigghiari, U pisciacitu,
U monicu, Petru u niru, U ghiagghìu, I livi, A gazzusara,
U ricchìceddu, U checcu, U pricipitu, I patagna, Santu ciuscia,
U cacaniru, U ciaramiddaru, U nonnu, U saragottu,
Cogghiu i cucuzza, U iancu, I fidillini, Cicciu u titicchìu,
Cicciu u spagnolu, A matteuzzo, U bersagliere, U canariu,
I lappera, U liapica, A tracina, I chichira, I piri, U stuppagghiu,
Pedi i papira, I calavisì, I pipa, U piparu, I michiluni, U stagnataru,
I brizziti, I farao, I pilusi, Cichinnia, Laghitina, Occhi i iattu, U naru, Francazzu, Bla blau, Pascalinu u pecuraru, Pastasciutta, U papagnu,
A baccaiola, A pitraccula, I palemmi, I vannitti, I Sarachi, I Murina, Rattarola, Cozzu manciatu, Pippu Binnaddu, Luppinedda, I Macchisi Bavastrelli, U Patr’atennu, I Puddicchi, U mpacchiti, U zicchinu, I Pileri, I Panedda, I pecurara, I lumiunara, Sciancaiaddini, u ’mmudduzzu, I nanelli, I pacciuddi, U cidduzzu, I ciurera, I mammurini, I fariledda, Cannata, U maialina, U maiali, I fallacchi, I miricani, U barileddu, Pidazzi, I cona.

Forum
Rispondere all’articolo

Nella stessa rubrica

Tradizioni marinare
il 5 agosto 2007

evento a venire

Non di evento a venire


Sito realizzato con SPIP
con il modello ESCAL-V3
Versione: 3.79.33